Hadis Kiamat

Rasulullah s.a.w telah menjenguk kepada kami semasa kami sedang ingat mengingati satu sama lain, lalu Baginda s.a.w bertanya: "Apa yang kamu ingat mengingatkan itu?" Kami menjawab:"Kami mengingati perihal hari kiamat dan saat berlakunya"; Nabi s.a.w bersabda: "Sesungguhnya saat kiamat tidak akan berlaku melainkan setelah kamu melihat sebelumnya sepuluh alamat." Lalu Baginda s.a.w menyebut alamat atau tanda-tanda itu iaitu: Asap, Dajjal (orang yang menyembunyi dan mengubah keadaan perkara-perkara yang benar dengan perkataan dustanya atau perbuatan sihirnya) Dabbatul-Ardh, terbit matahari dari pihak masuknya (dari pihak barat),turunnya Nabi Isa anak Mariam, dan Ya'juj wa Ma'juj…"

Huzaifah bin Asid al-Ghifari r.a

Dari Ali, r.a, katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; seseorang itu tidak menjadi mukmin sehingga ia beriman sekurang-kurangnya ia beriman kepada empat perkara, iaitu: Mengetahui dan meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa aku ialah Rasulullah yang mengutuskan aku membawa kebenaran dan percayakan mati yang memang ditetapkan masa dan caranya bagi tiap-tiap seorang , dan percayakan kebangkitan hidup semula sesudah mati serta percayakan kadar takdir yang ditentukan oleh Allah’.

Riwayat Tirmizi

Custom Search

Thursday, November 25, 2010

Kajian Hadis Rasullulah Tentang Kiamat- Yakjud Makjud Part (3)


Persoalan 6: Bilakah Dajjal muncul?
Dajjal dilepaskan semasa zaman kehidupan Rasulullah saw, dan hadis memberitahu
Dajjal hidup selama 40 hari:
Tanya kami; “Berapa lamakah Dajjal akan tinggal di bumi?”, jawab Rasullullah:

“Selama empat puluh hari, satu hari sama seperti setahun, satu hari seperti sebulan,

 satu hari seperti seminggu dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang”.Tanya

 kami; “Ya Rasullullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami solat seperti

 solat sekarang ?”, jawab Rasullullah; “Tidak” tetapi hitunglah bagaimana pantasnya.
(HR Muslim)


Kesimpulan hadis ialah Dajjal hidup dalam 4 dimensi, iaitu:


                                                                        1 hari = Setahun

                                                                          1 hari=   Sebulan

                                                                         1 hari = Seminggu

                                                                   37 hari =  Seperti hari kita


Untuk lebih detail tentang perkara ini sila rujuk sini
Rujukan buku Jerusalem in the Quran menyatakan pembahagian tempoh seperti di
bawah:                                               1 hari = Setahun = British = Pounnd

                                         1 hari = Sebulan = Amerika Syarikat = Dollar


                                    1 hari = Seminggu = Israel = Electronic Money (Chemtrail?)

                       37 hari = Zaman seperti hari kita, iaitu zaman kemunculan Dajjal dan memerintah dunia
                                        secara nyata.


                      Israel akan menguasai dunia dan menggunakan Electronic atau Chip Money. Sistem yang
                   sama diimplementasikan di Malaysia melalui cip yang diletakkan pada kad pengenalan.

Sea of Galilea


Setelah Israel menguasai dunia, Dajjal akan muncul menguasai dunia apabila Sea ofGalilea menjadi kering, iaitu lebih kurang 20-40 tahun akan datang dan akibat kegunaanpenduduk, perindustrian, projek menghijaukan padang pasir dsbnya.


Ini peringkat akhir Gog & Magog World Order dan mengikut hadis yang menyatakan


“…Kemudian datang pula segolongan yang lain (dari kalangan mereka) lalu mereka

berkata : “Dulunya terdapat air di sini”…” (HR Muslim).


Ianya turut dijelaskan melalui hadis mengisahkan Tamim Ad-Dari bertemu Dajjal danbertanyakan mengenai air ‘Sea of Galilea’ (HR Muslim) (Sesiapa yang percaya Ya’juj &Ma’juj belum keluar maka apakah penjelasan mereka jika air Sea of Galilea telah keringsebelum Ya’juj & Ma’juj belum keluar?).

Sepanjang tempoh sebelum ketibaan Dajjal, Peperangan Dunia III dan kekejaman
berleluasa serta berlarutan lebih kurang 19 tahun sehingga ketibaan Imam Mahdi dan Nabi Isa.


Penyakit menjadi-jadi (Bio-war dan Sistem) dengan penciptaan bakteria
makmal seperti AIDS, selesema burung dan babi, serta radiasi peperangan nuklear.Immunisasi badan manusia turut menjadi rosak dan tidak mampu menahan serangan kerana bertahun mengambil antibiotik, vaksin, makanan berkimia, air berklorin dan sebagainyanya.
Oleh sebab itu,ini lah masa yang tepat untuk kita bertaubat

Huh? What does it mean to maintain "humanity" under 500 m 


Huh? What does it mean to maintain "humanity" under 500 million?
Akhirnya Ya’juj & Ma’juj dan golongannya mati kerana badan tiada immunisasi menahan serangan atau kesan daripada radioaktif peperangan nuklear, iaitu mati semudah   serangan “…ulat-ulat menyerang batang leher Ya’juj wa Ma’juj itu,mereka pun mati
bergelimpangan dengan serentak seperti matinya satu jiwa…”.
Setelah itu Islam menguasai pemerintahan dunia berserta kemewahannya, mungkin
kerana dunia menjadi kosong akibat ramai yang telah mati.

 
 Effect of nuclear radiations in miles


Rujukan lain yang agak menarik menyatakan kemunculan Dajjal pada tahun 2033. Inikerana Rasulullah saw menyatakan kehidupan Dajjal semasa 3 peringkat pertama tidakseperti hari-hari kita, dan meminta menghitung harinya.
Apakah maksud ini? Maksudnya kita perlu membuat kiraan matematik dan menghitunguntuk mendapatkan tarikh kemunculan Dajjal. Oleh itu persoalannya ialah apakah jumlahhari selain hari kita? Jawapannya terkandung dalam surah al-Hajj:47


“…Dan (katakanlah kepada mereka): sesungguhnya satu hari dari hari-hari azab di sisi
Tuhanmu adalah menyamai seribu tahun dari yang kamu hitung...”;al-Hajj:47
Kini kita menemukan fakta 1 hari bersamaan 1,000 tahun, dan fakta lain ialah terdapat 12bulan atau 52 minggu di dalam setahun. Selainnya tahun dikira mestilah mengikut tahunHijrah dan bukan tahun Gregorian. Hanya Allah berkuasa menentukan kiraan masa danbilangan tahun.


“…Dia lah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-benderang) dan bulanbercahaya, dan Dia lah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindah-randah) pada tempat-tempat peredarannya masing-masing) supaya kamu dapatmengetahui bilangan tahun dan kiraan masa…”;al-Yunus :5
Oleh itu kehidupan Dajjal semasa berada di dimensi lain adalah mengikut tempoh di
bawah:

1 hari = Setahun = 1,000 tahun1 hari = Sebulan = 1,000 tahun/12 (bulan) = 83 tahun1 hari = Seminggu = 1,000 tahun/52 (minggu) = 19 tahun
Dari kiraan kita mendapati kehidupan Dajjal selama 1,000 tahun pada peringkat atau
 dimensi pertama, 83 tahun pada dimensi kedua, dan 19 tahun pada dimensi ketiga. Teori kiraan mengikut tahun Hijrah menyatakan Ya’juj & Ma’juj memecah tembok pada tahun353 Hijrah (965 AD) (Khazar mula aktif berdagang pada 850 AD).


Oleh itu:
353 Hijrah + 1,000 tahun = 1353 Hijrah (1935 AD)
= Zaman Dajjal menguasai Europe & kejatuhan British
1353 Hijrah + 83 tahun = 1436 Hijrah (2014 AD)
= Zaman Dajjal menguasai Amerika dan peralihan kepada Israel (bermulanya
Perang Dunia III)
1436 Hijrah + 19 tahun = 1455 Hijrah (2033 AD)
= Zaman Dajjal menguasai Israel dan penderitaan Perang Dunia III yang
berpanjangan
= Kemunculan Imam Mahdi & Nabi Isa


Walaubagaimanapun kesemua kiraan tarikh sekadar teori dengan kebenaran tarikh sebenar yang belum terbukti. Kebenaran yang telah terbukti ialah tembok menyekat Ya’juj & Ma’juj terbuka dan mereka meluru turun dari kuasa pemerintahan (al-Anbiyaa’:95-96). Bukti jelas yang lainnya ialah tuhan yang mereka sembah adalah Lucifer (Iblis). Kebenaran lain yang terbukti ialah tembok tidak berupaya ditebuk dandinyatakan ayat 97 surah al-Kahfi telah ditebuk dan berlubang semenjak zamankehidupan Rasulullah saw.

Kebenaran terbukti ialah Ya’juj & Ma’juj telah dilepaskan dan menguasai setiap pelusuk pemerintahan dunia, dan disokong oleh kuasa dari gologanYa’juj & Ma’juj (Children ofGog & Magog). Kebenaran terbukti ialah mereka telah hampir menawan seluruh bumiPalestine dan Sea of Galilea telah menjadi semakin kering. Oleh itu sama-samalah nantikan kedatangan janji Allah swt.


Maksudnya: “…Katakanlah (wahai Muhammad); “Nyawa kamu akan diambil oleh  Malikil Maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu, kemudian kamuakan dikembalikan kepada Tuhan kamu”. Dan sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka: “WahaiTuhan kami, kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya; makakembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik;sesungguhnya kami sekarang telah yakin”.


Dan (bagi menolak rayuan itu Allah Taala berfirman): “Kalaulah Kami telah tetapkan persediaan, nescaya Kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya;tetapi telah tetap hukuman seksa dariKu: `Demi sesungguhnya! Aku akan memenuhineraka Jahannam dengan semua jin dan manusia.


(Lalu dikatakan kepada mereka: “Oleh sebab kelalaian kamu) maka rasalah azab seksakerana kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya Kami pun tidak hiraukankeselamatan kamu lagi; dan rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang kamu telahkerjakan“.
Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan Kami HANYALAH orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka SEGERA merebahkan diri sambil sujud (menandakan taat patuh), dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong takbur…”; al-Quran: as-Sajdah:11-15

1 comments:

Bz pop said...

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it, check us out

Post a Comment