Hadis Kiamat

Rasulullah s.a.w telah menjenguk kepada kami semasa kami sedang ingat mengingati satu sama lain, lalu Baginda s.a.w bertanya: "Apa yang kamu ingat mengingatkan itu?" Kami menjawab:"Kami mengingati perihal hari kiamat dan saat berlakunya"; Nabi s.a.w bersabda: "Sesungguhnya saat kiamat tidak akan berlaku melainkan setelah kamu melihat sebelumnya sepuluh alamat." Lalu Baginda s.a.w menyebut alamat atau tanda-tanda itu iaitu: Asap, Dajjal (orang yang menyembunyi dan mengubah keadaan perkara-perkara yang benar dengan perkataan dustanya atau perbuatan sihirnya) Dabbatul-Ardh, terbit matahari dari pihak masuknya (dari pihak barat),turunnya Nabi Isa anak Mariam, dan Ya'juj wa Ma'juj…"

Huzaifah bin Asid al-Ghifari r.a

Dari Ali, r.a, katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; seseorang itu tidak menjadi mukmin sehingga ia beriman sekurang-kurangnya ia beriman kepada empat perkara, iaitu: Mengetahui dan meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa aku ialah Rasulullah yang mengutuskan aku membawa kebenaran dan percayakan mati yang memang ditetapkan masa dan caranya bagi tiap-tiap seorang , dan percayakan kebangkitan hidup semula sesudah mati serta percayakan kadar takdir yang ditentukan oleh Allah’.

Riwayat Tirmizi

Custom Search

Tuesday, July 20, 2010

Diantara zaman Taurat, Injil dan Al Quran

Sepertimana yang kita ketahui, kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada kaum Bani Israil melalui utusannya yang bernama Nabi Daud a.s. kemudiannya kitab Taurat datang dahulu sebelum kitab Injil dan seterusnya Al Quran...Kitab Taurat/Torah adalah kitab yang diajarkan Nabi Musa a.s. kepada kaum2 Bani Israel ketika itu...Namun sesetengah penganut atau penyembah berhala masih ingkar dan bertungkus lumus menyangkal nabi Musa a.s.

Apa itu kabbalah?

Kabbalah adalah cabang agama Yahudi yang mistik. Kabbalah juga adalah satu sistem di mana menyembah berhala sebelum turunnya kitab Taurat dan menjadi lebih meluas selepas turunnya Taurat. 

Walaubagaimanapun masih lagi terdapat mereka2 Yahudi yang beriman dengan Allah dan masih mempercayai nabi Musa... Mereka ini hidup dalam ketakutan dan sentiasa berdoa agar dijauhi daripada dibunuh dan disiksa oleh kaum sesat mereka sendiri...

Dengan semangat “jihad” yang tinggi, perjuangan bani Israel menentang empayar Rom (penyembah berhala/penganut kabbalah) menjadi suatu pertempuran yang amat dashyat dimana serangan secara guerilla dan semangat patriotisme memainkan peranan yang penting dan utama. Akhirnya peperangan ini secara tragis membawa juga kemusnahan kepada bandar Jerusalem dan rumah ibadat (temple) orang Yahudi pada tahun AD 70.
Kehilangan nyawa manusia semasa pemberontakan ini sungguh menyedihkan Dianggarkan seramai satu juta satu ratus ribu orang terbunuh di Jerusalem semasa empayar Rom melakukan sekatan dan kepungan ( Roman Siege) di Jerusalem. Sebelum ini dipercayai beribu-ribu orang telah dibunuh di Jeruselam dan di bandar lain di sekitar Palestin. Seramai sembilan puluh ribu dijadikan tahanan oleh tentera Rom sepanjang penentangan ini. Antara yang selamat dari kepungan (Roman Siege) seperti pejuang kemerdekaan, orang tua dan yanglemah kemudiannya telah dibunuh. Sebelas ribu orang tahanan mati akibat kebuluran sebelum pihak kerajaan Rom dapat membuat keputusan apa yang harus terhadap mereka (tahanan). Angka kematian bertambah selepas sebahagian dari tahanan ini dihantar ke beberapa daerah untuk dibunuh di dalam “theaters” dengan mengguna pedang atau binatang liar.

Inilah suasana tragis yang berlaku semasa berlakunya penentangan orang Yahudi terhadap Raja Herod dan Empayar Rom di sekitar tahun AD 70 sepertimana yang dicatat oleh Josephus, pakar sejarah berketurunan Yahudi yang hidup di Palestin sekitar AD 37 hingga AD 100.

Selepas kejatuhan pemeritahan bani Israel pada sekitar tahun 63 BC, Rom yang pada masa itu merupakan kuasa besar dunia telah menakluk dan menjajah Judea (Palestin). Akibatnya orang-orang Yahudi di Palsetin telah dipaksa menerima pemerintahan sekular empayar Rom walaupun bertentangan dengan ajaran Nabi Musa yang menjadi pegangan mereka. Empayar Rom juga telah melantik seorang raja yang bernama Herod (bukan dari bangsa Yahudi) untuk memerintah Palestin. Bagi orang Yahudi Raja Herod hanyalah merupakan boneka kepada Empayar Rom bukan mewakili masyarakat Yahudi yang berada di Palesti pada zaman itu.

Sepanjang penjajahan empayar Rom dan pemerintahan Raja Herod di Palestin banyak orang Yahudi telah meninggalkan ajaran Nabi Musa. Di antara mereka termasuklah rahib-rahib dari kalangan bani Israel sendiri seperti Sadducee dan Pharisees. Mereka bukan saja sanggup mengkhianati ajaran Nabi Nusa dan orang Yahudi malah sanggup juga bekerjasama dengan empayar Rom dan Raja Herod untuk menghapuskan orang-orang Yahudi yang masih berpegang teguh dengan ajaran kitab Taurat. Berbagai dasar dan undang-undang di gubal bagi menindas pengikut-pengikut ajaran nabi Musa ini. Namun begitu sepanjang penjajahan empayar Rom di Palestin, terdapat sebuah pergerakan rakyat dikalangan orang Yahudi yang terus-menerus melakukan penentangan terhadap empayar Rom dan Raja Herod yang dibantu oleh rahib-rahib Yahudi yang berpaling tadah. Berdasarkan kepada beberapa catatan sejarah, pergerakan ini disebut sebagai Nazarene atau Zeolot. Pergerakan ini dipimpin oleh seorang Messiah yang juga berpegang kuat dengan ajaran Nabi Musa. Matlamat Messiah dan pergerakan ini ialah untuk mengembalikan ajaran Nabi Musa dibumi Palestin . Penentangan yang dilakukan oleh pergerakan ini berpanjagan sehinggalah Jerusalem dan rumah ibadat orang Yahudi dimusnahkan oleh tentera Rom dalam tahun AD 70. Hasil dari peristiwa ini juga sebahagian besar orang-orang Yahudi di halau keluar dari bumi Palestin. Dengan itu, berlakulah penyelewengan secara besar2 besaran oleh rabai2 kabbalah....

“Keluaran” judul kitab kedua dari Taurat/Torah(Perjanjian Lama ke Perjanjian baru). Kitab ini menceritakan bagaimana bangsa Israel, di bawah pimpinan nabi Musa a.s., meninggalkan Mesir dan melarikan diri dari kekejaman Firaun. Firaun memperbudak2an bangsa Israel dan tidak mahu membebaskan mereka. Tetapi, ketika berhadapan dengan mukjizat yang ditunjukkan Allah melalui Musa, dan berbagai bencana ditimpakan kepada rakyatnya, Firaun marah. Maka, suatu malam bangsa Israel berkumpul, dan bermigrasi keluar dari Mesir. Kemudian, Firaun menyerang bangsa Israel, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka dengan mukjizat selanjutnya melalui Musa. 

Akibat wujudnya perjanjian baru yang menjadi rahsia para2 rabai Yahudi sejak sekian lama, orientalis2 Yahudi telah mencipta peraturan atau dasar2 agama Yahudi yang baru iaitu TALMUD...Yang mana ia digunapakai ortodoks2 Yahudi sehingga sekarang....

Konsep ketuhanan dalam Kabbalah amat berbeza dengan kitab Taurat dan al Quran. Lance Owens, seorang penyelidik Amerika menyatakan “Kabbalah menganggap tuhan itu infiniti yakni berbilang. Bagaimana Tuhan berubah daripada tunggal kepada infiniti masih menjadi misteri. Sudah jelas, imej Tuhan yang berbilang ini membenarkan dakwaan politeisme (kepercayaan tuhan berbilang). Imej ketuhanan sempurna… juga digambarkan oleh Kabbalah mempunyai kesatuan. Adam Kadmon adalah manusia asal atau prototaip. Satu dorongan ketuhanan yang sejati dalam satu bentuk organik yang sempurna telah menyebabkan manusia berkongsi dengan tuhan. Nilai nombor dalam bahasa Ibrani untuk nama Adam dan Jehovah(Adam dan Tuhan) adalah 45. Oleh itu, dalam penafsiran kitab Kabbalah Tuhan adalah sama dengan Adam, Adam adalah tuhan. Dalam pengesahan ini menjadikan dakwaan bahawa semua manusia dalam kedudukan yang tinggi adalah seperti Tuhan”

Seperti kepercayaan Mesir purba, Kabbalah menolak hakikat material dijadikan dari tiada kepada ada. Kabbalah juga mendakwa manusia juga tidak dijadikan dari tiada kepada ada dan manusia bebas membuat apa sahaja yang mereka mahu kerana mereka tidak terikat dengan pencipta. Oleh itu Kabbalah boleh digelar sebagai humanisme sekular.

DARI MESIR KUNO KE KABBALAH

ANAK LEMBU EMAS

Salah satu fakta penting sehubungan dengan eksodus bangsa Israel dari Mesir, sebagaimana diceritakan di dalam Injil, bahawasanya mereka mengingkari agama yang diturunkan Allah kepada mereka walaupun Allah telah menyelamatkan mereka dari kekejaman Firaun melalui Musa. Bangsa Israel semakin ingkar dengan ajaran yang disampaikan Musa kepada mereka, dan terus cenderung kepada penyembahan berhala.

Berhala bangsa Mesir lainnya: Hathor,
anak sapi emas. Walaupun telah diperingatkan oleh Musa, bani Israel tetap berdegil, dan ketika Musa meninggalkan mereka, mendaki Gunung Sinai seorang diri, penentangan semakin rancak. Dengan menggunakan ketiadaan Musa,seorang bernama Samiri, membatu-apikan bangsa Israel terhadap berhala, dan memujuk mereka untuk membuat patung seekor anak sapi dan menyembahnya.

“Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkata Musa: "Hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?".

Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemahuan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya", kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka (dari lobang itu) anak lembu yang bertubuh dan bersuara, maka mereka berkata: "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa."

Mengapa ada kecenderungan yang gigih di kalangan bangsa Israel untuk membangun berhala dan menyembahnya? Dari mana kecenderungan ini bersumber?

Sudah tentu, suatu masyarakat yang sebelumnya tidak pernah menyembah berhala tidak akan secara tiba-tiba berkelakuan bodoh seperti membangun patung dan menyembahnya. Hanya mereka yang memiliki kecenderungan alami terhadap berhala yang akan memercayai omong kosong semacam itu.

Hathor dan Aphis, dewa-dewa sapi betina dan jantan bangsa Mesir, merupakan perlambang dari penyembahan matahari. Penyembahan mereka hanyalah satu tahapan di dalam sejarah pemujaan matahari oleh bangsa Mesir. Anak sapi emas di Gunung Sinai adalah bukti yang lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa pesta yang dilakukan berhubungan dengan penyembahan matahari...

efiroth adalah ekspresi paling lugas dari ajaran pagan Kabbalah.
Gambar yang terbentuk dari lingkaran-lingkaran pada lukisan Kabbalis di kanan adalah Sefiroth. Para Kabbalis berusaha menjelaskan proses penciptaan melalui Sefiroth.
[/color] Skenario yang mereka ajukan sebenarnya adalah sebuah mitos pagan yang sepenuhnya bertentangan dengan fakta yang diungkapkan di dalam kitab-kitab suci.

Dengan mengadopsi doktrin-doktrin materialis dan esoterik dari bangsa Mesir Kuno yang berlandaskan ilmu sihir ini, bangsa Yahudi mengabaikan larangan Taurat tentang hal itu. Mereka mengambil ritual sihir dari bangsa pagan lain dan seterusnya, Kabbalah menjadi doktrin mistis di dalam agama Yahudi, tetapi bertentangan dengan Taurat. Anatara judul2 buku yang mengetengahkan perkara ini adalah :

Secret Societies and Subversive Movements, penulis Inggris Nesta H. Webster

DOKTRIN PAGAN YANG DISISIPKAN KE DALAM TAURAT

Penting untuk dicermati bahwa dosa-dosa dari kaum Yahudi yang ingkar seringkali diceritakan Perjanjian Lama. Di dalam kitab Nehemiah, sebentuk kitab sejarah di dalam Perjanjian Lama, kaum Yahudi mengakui dosa mereka dan menyesal:

Dalam Foucault's Pendulum, novelis Umberto Eco,sebagian bangsa Yahudi yang terkemuka mempelajari rahasia-rahasia tertentu yang diambil dari bangsa Mesir Kuno, dan kemudian menyisipkannya ke dalam lima kitab pertama Perjanjian Lama (Pantateuch). Tetapi rahasia yang diteruskan secara rahasia ini hanya dapat dipahami oleh para pengikut Kabbalah. (Zohar, yang di kemudian hari ditulis Spanyol, dan membentuk kitab fundamental Kabbalah, berhubungan dengan rahasia-rahasia kelima kitab tersebut) Setelah menyatakan bahwa para penganut Kabbalah juga membaca rahasia bangsa Mesir Kuno ini dalam pengukuran geometris Salomo, Eco menuliskan bahwa para Templar mempelajarinya dari para rabbi pengikut Kabbalah di Yerusalem:

Rahsia itu yang semuanya telah disampaikan Salomo hanya diketahui oleh sekelompok kecil rabai yang tetap tinggal di Palestine…. Dan dari mereka inilah mengajar para kesatria (Knight Templar)...


Oleh itu, Knight templar mempelajari ilmu2 kabbalah melalui rabai2 ini....


Zaman berubah, Nabi Isa a.s. dilahirkan untuk berdakwah pada waktu itu kerana penyembah2 berhala ini semakin ganas dan membuat kerosakan di atas muka bumi... Dengan itu atas perintah Allah S.W.T. ke atas nabi Isa a.s. supaya mendidik mereka2(Yahudi Kabbalah) supaya mentaati Allah dan menerima injil sebagai kitab ajaran mereka...
Walaubagaimanapun, masih terdapat di antara mereka yang masih ingkar dan masih memegang agama Yahudi yang diubah ingin menjatuhkan nabi Isa a.s. Di atas alasan inilah Nabi Isa dan murid-muridnya mula dibenci dan difitnah oleh orang Yahudi sendiri. Hinggakan pemimpin agama dari Jerusalem juga mula menganggap Isa sebagai orang yang hanya inginkan pengaruh untuk menjadi raja Bani Israel.
Bermula dengan permusuhan dengan kebanyakkan ahli kitab pada ketika itu, maka Isa membentuk pasukan dakwahnya sendiri. Nabi Isa membersihkan ajaran-ajaran yang telah diselewengkan oleh kebanyakkan ahli kitab pada ketika itu. Di dalam al-Quran, Allah telah menyatakan peristiwa ini di dalam surah Surah Ali Imran 52:-

Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani lsrail) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri.

Di dalam surah as-Saff, Allah menceritakan kisah ini :-

6: Dan (ingatlah juga peristiwa) ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata: "Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku ini Pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran Kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu Kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku - bernama: Ahmad". Maka ketika ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata: "Ini ialah sihir yang jelas nyata!"


Mereka (yahudi kabbalah serta Yahudi ortodoks Talmud Torah/Taurat palsu) membenci serta membuat tuduhan dan fitnah terhadap Isa. Mereka mengatakan bahawa, Isa ingin merampas kerajaan dari Raja Herod Agripa, anak kepada raja Herod (pemimpin kabbalah). Mereka membuat cerita, bahawa Isa hanyalah seorang tokoh yang mempunyai skandal dengan Marry Magdaline. Apa pun, mereka membenci Isa kerana dua sebab:-

1. Isa sangat baik dengan orang selain Yahudi dan mendapat sokongan dari mereka
2. Isa cuba membongkar kejahatan ahli kitab terhadap penyelewengan mereka.


Bagi orang Yahudi, orang Samaria ini adalah orang yang berjiwa kotor dan tidak setaraf dengan orang Yahudi. Oleh itu, Isa tidak sepatutnya bergaul dengan mereka. Akhirnya, mereka merancang untuk membuhuh Isa. Maka pada hari yang mereka rancang, rancangan Allah melebihi rancangan mereka. Allah telah menyerupakan pengkhianat kepada Isa, menjadi mirip seperti wajahnya. Dan Isa a.s telah Allah angkat ke langit. Allah menceritakan peristiwa ini di dalam al-Quran, surah Ali Imran ayat 55 :-

(Ingatlah) ketika Allah berfirman: "Wahai Isa! Sesungguhnya Aku akan mengambilmu dengan sempurna, dan akan mengangkatmu ke sisiKu, dan akan membersihkanmu dari orang-orang kafir, dan juga akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir (yang tidak beriman kepadamu), hingga ke hari kiamat. Kemudian kepada Akulah tempat kembalinya kamu, lalu Aku menghukum (memberi keputusan) tentang apa yang kamu perselisihkan".
Beginilah Bani Israel. Membunuh dan cuba membunuh para Nabi. Tidak lama selepas di angkatnya Isa ke langit, sejarah menyaksikan pula, Nabi Yahya disembelih kerana menghalang Raja Herod Agripa menikahi anak saudaranya. Perangai Bani Israel dirakamkan oleh Allah di dalam surah al-Baqarah ayat 87:-
Maka patutkah, tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang Rasul membawa sesuatu (kebenaran) yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, kamu (dengan) sombong takbur (menolaknya), sehingga sebahagian dari Rasul-rasul itu kamu dustakan, dan sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya? Kesimpulannya ialah, para Nabi dibenci kerana menegakkan yang hak. Ketika Nabi telah tiada, maka para ulama yang mengambil tugas mereka.


Jadikanlah kita menghampiri orang yang berilmu untuk terus mendapat panduan dari mereka. Semoga, sikap Bani Israel kita jauhi untuk kita mendapatkan kerahmatan dari Allah.


Selepas ketiadaan Nabi Isa a.s.... wujudnya pula para2 ilmuan/rahib Kristian yang memesongkan kitab Injil... Kitab Injil digubah oleh pendeta2 rahsia Kristian yang memutarbelitkan penganut Kristian... Siapakah mereka sebenar2nya???? Mereka inilah mempercayai kabbalah.... Mereka ini jugalah yang mengawal orang2 Kristian didunia sekarang...

Mereka ini berada di Vatican City, Italy... Iaitu pusat pemerintahan Kristian Katolik...Lebih mengejutkan!!! Vatican city ini terletak di negara asal kerajaan ROM iaitu Italy... Bukankah Rom dahulu penyembah berhala, mengamalkan ilmu kabbalah yang berbilang tuhan... menyembah tuhan RA????? Persoalannya, adakah Yahudi benar2 membenci Kristian...???


Tetapi tidak kah anda merasa pelik, mengapa akhirnya kerajaan Rom dan orang2 berketurunan Yahudi sendiri yang menyebarkan agama Kristian? Termasuklah Paulus kerana Paulus adalah keturunan Yahudi dari sebelah bapanya. Pelik tetapi benar bukan? 
Bagaimana perkara ini berlaku??

Mereka (Yahudi Talmud dan kabbalah) begitu bijak mengawal pemikiran manusia dengan agenda seks dan sebagainya.... mereka inilah yang memujuk dan menghasut paderi2, biskop2 ini menerima ajaran tauhid kabbalah... Vatican City dikaitkan dengan ‘Black Magic’ dan banyak simbol dan gambar di Vatican City yang berunsurkan sihir. Gambar2 dan patung manusia telanjang pun banyak. Sedangkan dalam 10 commandments, Tuhan telah melarang membuat patung apa saja. Tetapi di sini, gereja sendiri telah melakukan larangan dalam 10 Commandments itu. Jika Vatican sendiri tidak segan silu dengan patung dan gambar manusia2 telanjang, apa lagi orang awam?

Pembunuhan Pope-pope Vatican juga telah banyak berlaku, kononnya Pope-pope itu dibunuh kerana tidak memberi kerjasama kepada pergerakan rahsia itu. Pope yang bersekongkol dengan mereka akan dapat bertahan lama biasanya.
Vatican City juga dikaitkan bersekongkol dengan Zionis. Mengapa Zionis yang juga satu pakatan dari Illuminati mahu berbaik dengan Vatican City? Kerana melalui Vatican City mereka boleh mempengaruhi amat ramai umat manusia dan menjalankan operasinya secara halus. Dari dahulu lagi mereka tahu bahawa Vatican City mempunyai pengaruh yang besar terhadap dunia, maka tiada lain melainkan cuba mempengaruhi Vatican City itu sendiri secara halus untuk melaksanakan impian mereka.

Vatican City merupakan salah satu dari 3 pusat pentadbiran besar Illuminati;

1 – Washington DC - Sebagai pusat pentadbiran ketenteraan

2 – London city – Sebagai pusat pentadbiran ekonomi dan kewangan

3 – Vatican City – Sebagai pusat pentadbiran keagamaan

Ketiga2 wilayah tersebut merupakan wilayah bebas ‘independant states’. Mereka menjadikannya sebagai Triniti yang tidak suci.


Dan yang menjadi kekeliruan yang amat ketara sekali ialah munculnya simbol2 Illuminati di dalam banyak gereja sedangkan Illuminati sendiri ialah satu pertubuhan Anti-Kristian yang mana umat Kristian sendiri mengetahui tentang akan munculnya golongan anti-Kristian tersebut, tetapi akibat tipu daya dan kelicikan Illuminati, maka masih ramai yang tidak menyedarinya dan buat2 tidak sedar. Saksikan video di bawah berkenaan dengan munculnya simbol2 Illuminati di dalam banyak gereja di seluruh dunia.


Sejarah Bible


Bible atau Kitab Perjanjian Baru adalah suatu Kitab Greaco (Yunani),
dialek Koine, yang dikarang dan ditulis di luar Palestin;
jadi bukannya dalam bahasa Aramaik yang digunakan dan
difahami di Palestin pada masa itu oleh Nabi Isa a.s,
para Hawariyyun dan awam.


Sebenarnya Perjanjian Baru tidak merupakan suatu Kitab, tapi
hanya karangan-karangan, surat-surat kiriman dan
catatan-catatan terpisah dalam bahasa Yunani dan Aramaik
hingga menimbulkan beraneka tafsir yang bertentangan;
terutamanya sekitar entiti Jesus,dan bukan
ajarannya.

Contohnya,surat-surat dari Paulus ditulis antara tahun 50 M
dan 54 M (semua tahun selepas ini adalah dalam Masehi)
dari Korintus dan Epesus kepada orang-orang
Tesalonika, orang-orang Korintus, orang-orang Galatia dan
orang-orang Rom. Pada tahun 58 dari Rom kepada orang Pilipi
dan Kolose. Pada tahun 65 surat kepada orang-orang Ibrani
(katanya oleh Paulus). Pada tahun 75 disiarkan bentuk awal
Injil karangan Markus. Pada tahun 79 disiarkan Injil Matius.
Pada tahun 90 Synode di YAMNIA mengakui Kitab Suci Yahudi,
iaitu Wasiat Yang Lama menurut tradisi (orang Yahudi
Diaspora). Pada tahun 95 disiarkan Kitab Wahyu. Pada tahun
105 disiarkan Kitab Kisah Perbuatan Rasul-rasul karangan
Lukas yang terdiri dari 2 jilid dan kemudian dijadikan satu
karya. Terdorong oleh Kitab Kisah Rasul-rasul tersebut,
mungkin juga dimulai oleh Gereja Epesus, dihimpunlah pada
tahun 110 surat-surat kiriman Paulus.

Paulus dibenci oleh Ummat Yahudi sebagai pengkhianat bangsa,
dituduh oleh orang-orang Rom sebagai pengkhianat
Kekaisaran dan tidak dipercaya lagi, baik oleh para Hawariyyun
maupun orang suci; tetapi ia merupakan seorang yang
menentukan perkembangan ajaran Gereja-gereja.

Di Vatican City juga terdapat sebuah ‘Obelisk’. Obelisk ialah satu menara yang tinggi di mana hujung di atas nya berupa sebuah piramid. Obelisk asalnya adalah senibina orang Mesir kuno dan banyak Obelisk telah dipindahkan dari Mesir dan diletakkan di negara2 lain contohnya di kota London. Adalah dipercayai Obelisk digunakan oleh Illuminati sebagai sebahagian mercu tanda mereka.


Gambar Pope benedict XVI dari bekas seorang Nazi kini menjadi pemimpin terbesar Kristian Katolik. Beliau pernah memberi syarahan yang menimbulkan kemarahan umat Islam suatu ketika dulu pada 12 September 2006 di Universiti Regensburg, Jerman. Antara kata2nya yang begitu sensitif berbunyi;

“Show me just what Muhammad brought that was new and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached.”

Yang bermaksud, “Tunjukkan padaku apa yang dibawa oleh Muhammad suatu yang baru, dan kamu akan dapati tiada apa2 melainkan kejahatan dan tidak perikemanusiaan, seperti menyuruh agar menyebarkan dengan pedang pegangan yang diajarnya“.
Obelisk merupakan simbol kepada tuhan matahari iaitu Amon Re / Ra. Maka mengapa di Vatican City pun ada didirikan simbol kepada tuhan matahari yang disembah oleh orang2 Mesir Kuno itu? Maka bukan sahaja Hari Ahad (SUN DAY) yang telah diputarbelitkan oleh Illuminati terhadap Kristian, agar menjadikan nya hari suci sedangkan Hari Ahad itu adalah hari suci orang2 menyembah tuhan matahari. Obelisk juga di antara satu tanda dan tipudaya mereka.
Kemunculan Knight of Templar....


Boleh rujuk peristiwa perang Hittin di http://mistisfiles.blogspot.com/2009...ethsemane.html


Apakah yang ditemui Sauniere di Rennes-le-Chateau??Misteri di lembah persembunyian para Kabbalis dan penyembah syaitan ini dapat dijejak jauh hingga Perang Salib dan Kesatria Perang Salib yang terkenal itu,The Knight Templar. Beratus tahun sebelum kedatangan Sauniere ke Rennes-le-Chateau,kira-kira 20 tahun selepas Perang Salib Pertama,sembilan kesatria iaitu Hugues de Payens, Geoffrey de St. Omer, Rossal, Gondamer, Geoffrey Bisol, Payen de Montdidier, Archambaud de St. Agnat, Andre de Montbard, dan the Hugh Conte de Champagne
telah bersepakat menubuhkan satu aliran Tentera Salib baru,pada tahun 1118.

Sembilan kesatria ini telah mengadap Baldwin II,raja Baitul Maqdis ketika itu untuk meminta raja Kristian itu membenarkan mereka mengawal dan melindungi para penziarah Kristian dari seluruh Eropah yang datang untuk menziarahi Tanah Suci Baitul Maqdis (Jerusalem).Selepas itu dikatakan mereka terlibat di dalam banyak siri pertempuran dengan orang-orang Islam sehingga peperangan Salib terakhir di Pertempuran Hittin menyaksikan mereka mengalami kekalahan dan segera berundur.Kejatuhan kubu kuat terakhir Tentera Salib di Acre juga memburukkan keadaan memaksa mereka berundur ke Cyprus dan seterusnya ke Eropah.

Pada masa-masa berakhirnya Perang Salib dan tiada peperangan lagi merebut Tanah Suci,para Templar ini nampaknya bermaharajalela dengan kekayaan yang banyak,tidak diketahui dengan jelas dari mana mereka memperolehinya memandangkan mereka telah tewas di tangan orang-orang Islam,mereka telah menubuhkan sistem kapitalis atau perbankan,dan bergerak seperti satu militan yang boleh bertindak bebas dari undang-undang sivil mahupun undang-undang gereja.

Kemudian,pihak gereja Katolik telah mengeluarkan arahan untuk menghapuskan Knight Templar dan menghukum para ahlinya.Grand Masternya,Jacques de Molay dan orang-orangnya telah dibakar hidup-hidup sementara para Templar yang lain bertempiaran lari ke Scotland dan ada yang bersembunyi ke selatan Perancis... Untuk mengetahui mengapa para Templar dibunuh,kita hendaklah mengkaji apakah ketakutan para Biskup dan paderi Gereja Roman Katolik selama beratus-ratus tahun.Kita juga hendaklah mengkaji peranan 'secret societies' dan hubungan mereka dengan pihak gereja.Mengapa dahulunya para Templar yang hanya berjumlah sembilan orang,miskin dan kekurangan kuda berubah mendadak menjadi kaya raya,tidak seperti aliran Tentera Salib yang lain seperti Hospitallers (St. John) dan Teutonic.

Persoalannya, apakah dua rahsia besar itu???Saya tidak akan menerangkan terperinci tentang ini, so, kamu kena baca, didalam penulisan ini ada petunjuk dua rahsia besar... Apakah misi mereka sebenarnya?Mengapa pihak Gereja mengambil keputusan menghukum mereka setelah sekian lama membiarkan mereka berbuat sesuka hati?Apakah yang mereka temui di Baitul Maqdis??

Setiap Paus yang dilantik di Vatikan mengetahui sekurang-kurangnya dua rahsia terbesar ini. Bukan sahaja Para Paus tetapi para Biskup dan paderi-paderi kanan termasuk pendakwah-pendakwah mereka juga mengetahui rahsia ini dari sumber-sumber yang tidak diketahui. Siapa yang tidak mengetahui adalah pengikut-pengikut Kristian yang dungu dan tidak dianggap elit oleh Kelompok Rahsia yang mengawal Vatikan dan Dunia Kristian itu sendiri. Ini kerana, dua rahsia ini adalah 'mantera' peringkat pencerahan agung ( Grand Illumination) dalam secret societies yang mengawal Vatikan.Ini dinamakan jigsaw puzzle yang menyesatkan kerana di dalam Al-Quran orang-orang Nasrani(Kristian)adalah kaum yang menempuh jalan yang sesat. Setiap Paus yang dilantik telah menempuh jalan-jalan 'kebenaran' mereka yang tersendiri. Dari peringkat pelatih (apprentice), paderi, biskup hinggalah mencapai pangkat Paus sebagai ketua umum Gereja Roman Katolik, sudah tentu banyak rahsia yang mereka ketahui.Dan sekurang-kurangnya dua rahsia terbesar ini telah mereka ketahui. Tetapi yang anehnya mereka terpaksa menyembunyikan rahsia ini. Amat terpaksa. Jika rahsia ini terbongkar, maka sudah tentu nyawa, kewibawaan, sumber rezeki hatta keimanan mereka kepada kristian itu sendiri akan punah-ranah.

Rahsia-rahsia ini adalah kesimpulan dari misteri di sebalik pergerakan syaitan Illuminati dan Freemason dan perkaitan mereka dengan Dunia Kristian.Terdapat banyak rahsia yang amat kompleks dan bersimpul-simpul di dalam beribu-ribu kisah, mitos, kos-kod rahsia serta harta karun terpendam, namun kami berikan dahulu dua keping jigsaw puzzle ini dahulu. Dua rahsia ini cukup untuk menjawab separuh misteri ini. Selamat Datang Ke Dunia Pemikiran Baru.Lambang2 Knight of Templar Dan peti harta karun (gambar hiasan sahaja...)
Pendapat popular tentang Knight Templar ialah kaitan mereka dengan 'secret societies' seperti Freemason dan Priory of Sion.Priory of Sion mungkin nama komersil yang digunakan,tetapi sebenarnya ia membayangi satu lagi kelompok rahsia yang benar-benar wujud,iaitu Rosicrusian.Kaitan di antara para Templar dan Freemasonry amat menarik sehinggakan terdapat darjat dan lodge di dalam Freemasonry didedikasikan kepada nama Knight Templar.Siapakah sebenarnya Knight Templar ini?Apa hubungan mereka dengan Freemasonry?

Kata kunci kepada Knight Templar dan Freemasonry tidak boleh tidak adalah,KABBALAH.

Tentu anda terlalu ingin tahu apakah rahsia terbesar yang disimpan oleh setiap Paus atau sekurang-kurangnya majoriti dari mereka. Kami akan memberikan ia kepada anda. Rahsia yang akan kami beritahu ini adalah bertaraf 'Rahsia Dalam Rahsia'. Anda akan bakal mengetahui Mantera Ajaib Pencerahan Agung ini sama seperti yang dipegang oleh Ketua Umum Illuminati atau Imam Besar berpangkat 33 Darjat Freemason atau para Mufti Iblis Commitee 300 ( Majlis Tertinggi pergerakan syaitan Freemason).

Sungguh!Para pengikut Freemason itu sendiri tidak mengetahui rahsia ini. Ini kerana sudah menjadi prinsip Freemason untuk membuka sedikit-demi sedikit rahsia (atau istilah Freemasonnya 'Pencerahan' - Illumination) selaras dengan peningkatan darjat mereka dalam pertubuhan. Dari kelab-kelab kecil mereka seperti Lion Club atau Rotary Club hingga ke Lodge-lodge Agung mereka, rahsia mengenai siapa Tuhan sebenar dan rahsia Alam Semesta akan dibuka satu-persatu.

Sebenarnya,Knight Templar adalah satu lagi 'secret societies' yang ditubuhkan untuk satu misi rahsia di Jerusalem (Baitul Maqdis).Mereka bukanlah baru belajar dan mengetahui tentang ajaran sesat Kabbalah selepas Perang Salib,tetapi merekalah para rahib Kabbalah dari kalangan orang-orang Eropah yang menyertai kultus penyembah Iblis.'Kuil Sulaiman' yang dicantumkan ke dalam nama rasmi mereka Pauperes commilitones Christi Templique Salomonis,atau "Poor Fellow-Soldiers of Christ and the Temple of Solomon" adalah berkait rapat dengan organisasi kelompok rahsia mereka.'Kuil Sulaiman' bukanlah identiti orang-orang Kristian jika hendak membincangkan Holy Land.Lebih meyakinkan jika mereka meletakkan nama seperti Church of the Holy Sepulchre atau Jesus's Tomb atau True Cross jika hendak mengaitkan destinasi bagi tujuan misi mereka.'Kuil Sulaiman' adalah lebih dekat dengan orang-orang Yahudi,yang mengimpikan Solomon' Temple mereka dapat dibina kembali di atas runtuhannya yang beberapa kali dimusnahkan oleh raja-raja yang menjajah mereka seperti Nebuchadnezzar dari Kerajaan Babilon dan Titus dari Kerajaan Rom.'Kuil Sulaiman' adalah salah satu lambang dalam Freemasonry,dan memang tujuan mereka untuk merampas Holy Land bagi melaksanakan agenda tersembunyi mereka.Tetapi ada satu misi terahsia Knight Templar dan misi ini bercampur baur antara kehendak gereja dan kelompok rahsia yang berusaha untuk mengawal gereja.Untuk memilih 'kunci' yang tepat bagi membuka peti harta Knight Templar ini,kita juga mestilah mengkaji sejarah gereja dan apa yang menakutkan mereka selama ini.

Gereja Roman Katolik adalah sebuah institusi Kristian yang mempercayai prinsip-prinsip Kristian yang termaktub secara rasmi setelah Persidangan Nicea.Sebenarnya di dalam dunia Kristian,terdapat beberapa lagi institusi selain Katolik seperti Gereja Ortodoks,Gereja Protestan,Gereja Mormon,Gereja Timur dan Gereja Koptik Mesir.

Gereja Ortodoks Rusia

Tetapi Gereja Roman Katolik adalah aliran yang dominan dan majoriti dalam dunia Kristian.Gereja Roman Katolik umumnya terkenal dengan kepercayaan Trinitinya iaitu mempercayai Nabi Isa a.s adalah sebati dengan Tuhan dan beliau juga adalah salah satu dari tiga entiti 'Tuhan' (Triniti) selain Tuhan Bapa dan Roh Kudus.Ini adalah kepercayaan pokok dalam Kristian aliran Katolik.Sejak beratus tahun Paus dan para Biskup mempertahankan kepercayaan ini dengan melancarkan pelbagai 'Perang Salib' seperti Perang Salib Albigensian ((1208-1229), oleh Paus Innocent III,Pengepungan Cathar di Montsegur 1243 dan lain-lain termasuk Perang Salib yang 'teragung' menentang orang-orang Islam.

Persoalannya adakah kepercayaan Triniti sebenarnya adalah ajaran Nabi Isa a.s atau satu ajaran lain yang diada-adakan?Ini adalah satu misteri yang kadangkala tidak dapat dijawab oleh paderi sendiri.Kerapkali jawapan yang diberi,ia tertulis dalam Bible.Adakah benar-benar ia wahyu datang dari Tuhan?Adakah Bible benar-benar menuliskannya begitu sejak dari era Jesus dan para sahabatnya?Adakah Bible (Bible yang dipakai oleh Gereja Katolik sekarang) itu sendiri adalah Bible yang asal,yang ada di tangan Nabi Isa a.s dan para Hawariyyun?? SEBENARNYA TERDAPAT BANYAK LAGI BIBLE YANG LAIN,seperti Didache,Barnaba,Thomas dan Mathias (sekadar menyebutkan beberapa nama).Bible yang lain ini dianggap palsu,menyimpang,tidak asli atau dongeng.Mereka menggolongkannya ke dalam istilah seperti Gnostik atau Apocrypha.Bible yang diiktiraf ialah empat Bible yang ditulis oleh Matthew, Mark, Luke, John;digelar Canonical Bible atau Injil Kanonik.SEbenarnya Bible yang empat itu bukanlah yang asli,malah ia adalah tulisan kompilasi oleh penulis-penulis Injil itu sendiri.Bible yang dijadikan rujukan Bible yang empat itu asalnya bertulisankan Greek dan bukannya Aramaik (iaitu bahasa Nabi Isa dan para sahabatnya).Dimanakah kitab-kitab Injil yang berbahasa Aramaik itu pergi??Setidak-tidaknya berbahasa Yahudi (Hebrew/Ibrani)??PADA UMUMNYA TIDAK ADA PADA HARI INI.Bible ditulis dalam banyak bahasa dan penafsiran yang pelbagai.Tidak ada satu pun Bible yang tertulis seperti mana asalnya ditangan Nabi Isa a.s atau para sahabatnya itu sendiri.Tidak seperti AlQuran,AlQuran pada hari ini adalah AlQuran 1400 tahun dahulu,tidak berubah ayat atau makna sedikit pun.Kita perlu belajar sejarah Bible,untuk menghidu ketakutan para paderi Katolik seterusnya mencari kunci yang sesuai untuk membuka peti harta karun Knight Templar.

Hubungan antara Freemason dan Knight TemplarApakah hubungan di antara Freemasonry dan Knight Templar?Sebenarnya terdapat rahsia besar di sini , dimana jika ingin mengetahui sebahagian rancangan Dajal Laknatullah maka para pengumpul Jigsaw Puzzle (para pengkaji: istilah MistisFiles) hendaklah menyusuri dari awal apakah titik pertemuan di antara dua nama besar ini. Rahsia inilah yang akan memandu anda kepada kepada sebahagian jawapan kepada Dua Rahsia Sulit Terbesar. Sesungguhnya Perang Salib itu sendiri adalah rancangan mereka beratus tahun setelah kejayaan Dajal Laknatullah dan para penyembah syaitan dari kaum pagan mewujudkan apa yang dinamakan "Kristian".

"The Knight Templars ('Kesatria Kuil/Haikal')" yang terkenal di dunia Barat, yang menjadi pelopor dan inti dari tentera Salib, dibangun oleh anggota-anggota Majlis Kuasa Rahsia Qabala di Eropah yang umumnya terdiri dari orang orang Yahudi. Tujuan mereka ialah untuk membangun kembali Haikal Sulaiman dan menghidupkan kembali kcpercayaan Qabala di Palestin. Untuk tujuan itu mereka memprovokasi Paus Urban untuk "membebaskan Tanah Suci Jerusalem" dari tangan 'kaum kafir muslim penyembah berhala'.

Beribu-ribu kaum Nasrani yang tertipu berangkat ke Jerusalem untuk menjalankan "perang suci" itu, yang lebih dikenal dalam sejarah dengan nama Perang Salib. Kerana kaum muslimin mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, dan memuliakan juga Nabi Isa a.s., maka mereka menganggap kaum muslimin sebagai penghalang utama ajaran syirik mereka yang menyembah Lucifer/Iblis. Barulah pada awal abad ke-13 bangsa-bangsa Eropa menyedari kejahatan para 'kesatria haikal' Yahudi tersebut, dan akhirnya memutuskan untuk menyapu bersih mereka. Pada 1307 Pemerintah Perancis Phillipe IV dengan dukungan Paus Clement V, menangkap dan memenjarakan Jacques de Molay, pemimpin tertinggi 'kesatria haikal' dan sebagian besar anggotanya. Paus Clement V mengeluarkan sebuah dekrit yang menyatakan 'ksatria haikal' sebagai kelompok Anti-Christ. Atas dasar dekrit tersebut Molay dan para pengikutnya dijatuhi hukuman dibakar di kayu sula pada 1307.Baca selebihnya di http://mistisfiles.blogspot.com/2008...an-knight.html

Para pengikut Kristian juga amat-amat jahil tentang Dua Rahsia Terbesar yang mati-mati disorokkan Imam Besar mereka; Paus Vatikan di dalam Koleksi Perpustakaan Diraja Vatikan sehingga diwujudkan banyak kod rahsia, lorong rahsia dan bilik rahsia dan segalanya misteri dan rahsia, untuk memadamkan Dua Rahsia Terbesar yang juga mendekati tahap Pencerahan Agung Sang Iblis Izazil Laknatullah ( The Azazel Watcher Lucifer of Fallen Angel). Jika anda betul-betul faham maksud di sebalik dua rahsia ini, ini akan memimpin anda kepada satu 'Zikir Agung' yang selalu diingati oleh Iblis Laknatullah dari era menjawat jawatan Ketua Malaikat (The President of Archangels) hinggalah menjadi makhluk terkutuk.Percayalah, zikir inilah yang selalu dikenang-kenang oleh Iblis sehingga ke saat ini, sehingga mengalirkan airmatanya... 


Lambang di atas adalah tanda kebesaran dan lencana bagi Paus Vatikan sebagai Ketua Kristian aliran Katolik dan pemerintah negara Vatikan.Ia terdiri daripada tiga mahkota kecil yang disebut 'Triple Tiara',salib emas di atasnya dan 'Crossed Key' iaitu lambang dua kunci bersilang;satu berwarna emas dan satu berwarna perak.Ini adalah lambang kemegahan rasmi bagi siapa yang menduduki kerusi Paus Vatikan.Bagi penganut Kristian yang dungu dan tidak mahu mengkaji,tiada apa-apa yang istimewa dari lencana Paus ini.Tetapi bagi para pengikut Illumination peringkat tertinggi,lambang ini mengandungi rahsia yang amat berbahaya dan perlu dijaga.Rahsia yang amat terpendam beribu tahun.Rahsia yang hanya dapat dibaca dalam manuskrip-manuskrip asli dan kuno berasal dari catatan-catatan para pengikut awal Hawariyyun (The Twelve Apostles) yang berkelana keluar dari Galilee,Antokiah (Antioch) dan kawasan-kawasan sekitar Palestin ke arah Eropah dan Afrika.Manuskrip-manuskrip ini ada yang dibakar dan rahsia yang terkandung di dalamnya disenyapkan oleh para Paderi beribu-ribu tahun,namun demikian ada di antara mereka yang dibukakan hatinya oleh Tuhan untuk menyebarkan rahsia ini dari mulut ke mulut,menulisnya dalam tulisan-tulisan,melakarkannya dalam lukisan-lukisan,mengukirnya pada ukiran-ukiran;mereka menyembunyikannya dalam kod-kod rahsia,petunjuk-petunjuk dan katakunci-katakunci yang dibuat khusus untuk mereka yang dapat memahaminya.


“Every great truth begins as a blasphemy.”

-Bernard Shaw

Rahsia ini sememangnya tidak diketahui oleh penganut Kristian khususnya aliran Katolik yang menjadi mangsa 'pendoktrinan palsu' oleh para Elit dalam 'secret societies' yang mengawal dunia Kristian seluruhnya.Mereka sebenarnya hanya mengikut sahaja apa jua telunjuk kelompok rahsia ini dalam menentukan imej yang bagaimana harus dihiaskan kepada Kristian.Sehingga para Paus sendiri tidak terlepas dari kawalan kelompok rahsia ini.Sebab itu ada yang mati diracun atau digulingkan dari takhta Paus kerana berdegil tidak mematuhi perintah para Mason peringkat Cahaya Iblis Terutama.Para Biskup dan Kardinal yang menjadi pemakan rasuah atau diugut adalah perkara biasa dalam politik Vatikan. Rahsia sulit yang hanya diketahui oleh Paus dan paderi-paderi yang terpilih atau rahib-rahib Katolik yang menjadi hamba peringkat tinggi Illumination of AntiChrist & Azazel.

Ini adalah dua kunci rahsia yang memimpin anda kepada Dua Rahsia Sulit Terbesar.Dua kunci ini adalah kunci-kunci yang dipegang erat oleh Paus atas arahan Church of Lucifer supaya jangan diketahui oleh para pengikut Kristian yang dungu.Sudah tentu anda ingin tahu dan ingin melihat kunci-kunci rahsia ini.Sudah tentu anda ingin tahu apakah petunjuk di dalam Dua Kunci Bersilang;The Papal Crossed Key yang penuh rahsia itu.Kami akan memberikan kepada anda.Jika anda dapat memegang kunci-kunci bersilang ini,kami akan membawakan anda ke Pintu Sebelah Timur Sistine Chapel of Blessed Azazel,untuk membuka ruang khalwat Iblis Laknatullah The Watcher Lucifer.Pada ketika-ketika tertentu Sang Iblis pasti mengalirkan airmatanya mengenangkan masa-masa dia terbang bebas di dalam kerajaan Tuhan, KINGDOM OF HEAVEN dan bergurau senda dengan para Malaikat 'Angels' yang amat cantik diperbuat dari cahaya yang indah. 

The Secret Beyond The Crossed Key

Lambang ini berasal dari kata-kata yang diucapkan oleh Jesus (Isa a.s) kepada Saint Peter atau Peter of Fisherman atau nama asalnya Simon Bar Jonadah (Petros dalam bahasa Greek,Cephas dalam bahasa Aramaik Kuno,Bithrus dalam bahasa Arab juga dikenali sebagai Ben Yonah,Simon Peter,Simon atau Simeon atau dalam sebutan Arab Syam'un) seorang Yahudi Galilee (arab:al-Jaleel) yang berasal dari Bet'shayid (Bethsaida) sebuah kota di timur sungai Jordan.Beliau bertutur dalam bahasa Aramaik Kuno (satu rumpun dengan bahasa Semitik seperti Arab dan Ibrani) bahasa yang sama digunakan oleh Isa a.s dan kitab Injil yang asli.Saint Peter (atau Petrus) inilah yang dinisbatkan namanya pada ibupejabat Paus Vatikan;St. Peter Basilica yang terkenal itu.Beliau adalah termasuk di dalam daftar duabelas sahabat Nabi Isa a.s (Twelve Apostles of Jesus) atau lebih dikenali sebagai Hawariyyun di dalam AlQuran.


"Maka tatkala ‘Isa mengetahui keingkaran mereka berkatalah dia,’Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah? Al Hawariyyun menjawab,’Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah ; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri"

-Surah Ali Imran 3:52

"Dan (ingtlah) ketika awhaiytu (Aku wahyukan/ilhamkan) kepada Al Hawariyyin,’Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku’. Mereka menjawab,’Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada seruanmu)"

-Al-Maidah 5:111

Sudah pasti St. Peter (St.adalah kependekan dari kata Saint yang berasal dari kata Santos iaitu orang suci dalam bahasa Latin) berada bersama-sama para sahabat Nabi Isa a.s yang lain di dalam situasi yang disebutkan dalam AlQuran itu.Selain Peter,terdapat 11 lagi sahabat Nabi Isa a.s: Peter,Andrew,James,John,Philip,Bartholomew,Matthew ,Thomas,James,Thaddeus,Simon the Zealot,Judas Iscariot (Pembelot Yahudi)

St. Peter juga dianggap oleh orang Kristian sebagai ketua Biskup pertama.Beliau dikatakan telah datang ke Rom untuk menyebarkan ajaran-ajaran Nasrani dan ini menimbulkan situasi tegang di antara para pemerintah Rom yang beragama pagan ketika itu.Ketika era pemburuan ke atas golongan Nasrani,St. Peter telah ditangkap oleh Nero,Kaisar Rom ketika itu dan menyalibnya secara songsang atas permintaan Peter sendiri yang merasa tidak layak disalib pada pada posisi yang sama dengan Nabi Isa a.s (Nabi Isa tidak disalib mengikut kepercayaan umum dalam Islam) di lapangan Nero (Nero's Circus) berdekatan Obelisk Vaticano yang kemudiannya diletakkan di hadapan St. Peter Basilica pada hari ini.

Crossed Key di dalam lencana Paus adalah perlambangan kepada KUNCI-KUNCI KERAJAAN TUHAN 'KINGDOM OF HEAVEN' yang disebut oleh Nabi Isa a.s kepada sahabatnya itu (Peter).


"And I will give unto thee the keys of the Kingdom of Heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in Heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in Heaven."

-Matthew 16:18-19 (21st Century King James Version)

maksud dalam Bahasa Melayu,

"Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Syurga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di syurga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di syurga." DUA KUNCI SYURGA YANG SELALU UMAT ISLAM UCAPKAN DI DALAM SOLAT MEREKA.


Paderi & Kunci Syurga

Kisah seorang pemuda yang dikejutkan oleh mimpinya supaya pergi ke gereja Samaan. Tiga kali mimpinya itu berulang. Lalu ia bersiap sedia dengan pakaian dan cara yang diberitahu dalam mimpinya.

Ia masuk ke gereja Samaan tanpa disedari oleh Paderi-paderi yang hadir. Dia sama-sama menanti kedatangan ketua Paderi. Setelah ketua Paderi datang, ketua Paderi itu tidak dapat berucap. Dia tahu ada orang lain, orang Islam di dalam gereja itu. Katanya, " ada orang yang percaya kepada Syariat Muhammad di dalam gereja ini."

Semua paderi menjadi gempar dan mereka mahu orang itu di bunuh. Namun ketua paderi menghalang, sebaliknya ketua paderi meminta orang itu bangun supaya mereka dapat mengenalinya.Sebaliknya pemuda itu pun bangun, tanpa rasa takut.

Paderi berkata, "Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan Dan anda harus menjawabnya dengan tepat. "

Si pemuda tersenyum Dan berkata, "Silakan!"

Sang paderi pun mulai bertanya, "Sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya, delapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada sepuluhnya, sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh, sebelas yang tiada dua belasnya, dua belas yang tiada tiga belasnya, tiga belas yang tiada empat belasnya."

"Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh! Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam syurga? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah Dan ibu!"

"Siapakah yang tercipta dari api,siapakah yang diazab dengan api Dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu Dan siapakah yang terpelihara dari batu?"

"Sebutkan sesuatu yang diciptakanAllah Dan dianggap besar! Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan Dan dua di bawah sinaran matahari?"

Mendengar pertanyaan tersebut, pemudaitu tersenyum dengan keyakinan kepada Allah.
Setelah membaca Bismillah dia berkata,

-Satu yang tiada duanya ialah Allah s.w.t..

-Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang. Allah s.w.t. Berfirman, "Dan Kami jadikan malam Dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami)." (Al-Isra': 12).

-Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil Dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.

-Empat yang tiada limanya adalah Taurat,Injil, Zabur Dan al-Qur'an.

- Lima yang tiada enamnya ialah Solatlima waktu.

-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlahHari ketika Allah s.w.t. Menciptakan makhluk.

-Tujuh yang tiada delapannya ialah Langit yang tujuh lapis. Allah s.w.t. Berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." (Al-Mulk: 3).

-Delapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy AR-Rahman. Allah s.w.t. Berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada Hari itu delapan orang malaikat men-junjung 'Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa yaitu: tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu Dan belalang.*

-Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan. Allah s.w.t. Berfirman, "Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat." (Al-An'am: 160).

-Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf .

-Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah,
"Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah daripadanya dua belas Mata air." (Al-Baqarah: 60).

-Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf ditambah dengan ayah Dan ibunya.

-Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Subuh. Allah s.w.t. ber-firman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. " (At-Takwir: 18).

-Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus AS.

-Mereka yang berdusta namun masuk kedalam surga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf , yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barangkami, lalu dia dimakan serigala. " Setelah kedustaan terungkap,Yusuf berkata kepada mereka, " tak ada cercaan terhadap kamu semua." Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagi muka pada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ." (Yusuf:98)

-Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara Keldai. Allah s.w.t. berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keldai." (Luqman: 19).

-Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam, Malaikat, Unta Nabi Shalih dan Kambing Nabi Ibrahim.

-Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah s.w.t. berfirman, "Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya': 69).

-Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi (penghuni gua).

-Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah Tipu Daya wanita, sebagaimana firman Allah s.w.t.? "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." (Yusuf: 28).

-Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun adalah Hari dan Buahnya adalah Solat yang lima waktu, Tiga dikerjakan di malam hari dan Dua di siang hari.

Paderi dan para hadirin merasa takjub mendengar jawapan pemuda Muslim tersebut. Kemudian dia pun mula hendak pergi. Namun dia mengurungkan niatnya dan meminta kepada paderi agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh paderi.

Pemuda ini berkata, "Apakah kunci syurga itu?"

Mendengar pertanyaan itu lidah paderi menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rupa wajahnya pun berubah. Dia berusaha menyembunyikan kebimbangannya, namun tidak berhasil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun dia cuba mengelak.

Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya dia jawab, sementara dia hanya memberi cuma satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! "

Paderi tersebut berkata, "Sesungguh aku tahu jawapannya, namun aku takut kalian marah."

Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda. "

Paderi pun berkata, "Jawapannya ialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah Wa Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. "

Lantas paderi dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda Muslim yang bertakwa.

(Di petik dan disusun dari Mausu'ah al-Qishash al-Waqi'ah
nota:cerita sebenar diyakini dari pengalaman seorang tokoh Sufi Islam Abu Yazid Al-Busthami,terdapat versi lain yang mengandungi 50 soalan paderi Kristian tersebut)

Muaz bin Jabal Radiallahu-Anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud:

“Anak-anak kunci syurga ialah mengakui kalimah La Ilaha Illallah (Riwayat Al-Imam Ahmad)


Rasulullah bersabda :

"Barangsiapa yang pada akhir kalimatnya mengucapkan "La ilaaha illallah" maka ia dimasukkan kedalam surga" (HR. Hakim)

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam Shahihnya, bahawa seorang pernah bertanya kepada Imam Wahab Ibn Munabbih: “ Bukankah Laa ilaaha illallah itu kunci syurga?”


Wahab menjawab: “ Benar, akan tetapi tidaklah bagi setiap kunci itu melainkan ia mempunyai gigi.Jika engkau membawa kunci yang bergigi, maka pintu syurga akan di bukakan untukmu, jika tidak maka pintu tak akan di bukakan untukmu”

Layari web ilmu mengenai Peti Harta Dari Rennes-le-Chateau, Pintu Rahsia Ke Taman Gethsemane (bahagian 1 - 4), Rahsia Peti Harta Knight Templar dan Kuil Sulaiman, Perosak Kunci 'The Kingdom of Heaven', Misteri Kematian Jacques De Molay, Misteri Holy Grail, Dead Sea Scroll, Nag Hammadi Scroll dan Injil Barnabas
di Mistis Organisation dan sumber2 lain... 
http://abidanial.com/artikel/rahsia-sulit-terbongkar


Akhirnya, pada hari Isnin, 12 Rabiulawal (20 April 571M), Nabi Muhammad telah diputerakan di Makkah...Allah telah memperutuskan wahyu kepada nabi Muhammad melalui Jibril bagi menyelamatkan mereka2 yang sesat...

Hadirnya Islam, Kitab Al Quran yang penuh makna jelas menunjukkan Allah sayang akan makhluknya sehingga memberi peluang sekali lagi untuk bertaubat di jalan yang benar...

Malah Allah telah memelihara kitab ini sehingga sekarang... Tidak terusik atau berubah sedikit pun ayat2 Al Quran......


Namun setelah kewafatan nabi Muhammad S.A.W., mereka (yahudi ini) terus menerus menentang Al Quran... Mereka membaca, menghayati dan memutarbelitkan ayat2 Al Quran... Namun, Al Quran tetap kukuh ditangan orang2 Islam... Akibat kesombongan dan keegoan mereka yang tidak dapat menerima Al Quran adalah benar, walhal mereka2 (Yahudi2 Talmud, pemimpin2 besar Kristian) telah mengetahui kebenaran Al Quran...

Mereka takut, gentar akan penerimaan manusia dengan Al Quran... Oleh itu, mereka membuat jalan secara gelap dan halus...walaupun ianya memakan masa!! 

Antara cara yang paling besar dan berjaya mereka menyesatkan umat Islam adalah :

MIND CONTROL :


 = 
Gambar kanan adalah simbol Nazi (swastika), gambar kiri adalah pengkalan tentera Marin Amerika!!Kenapa?Mengapa?Apa??? sumber http://hikmatun.wordpress.com/2009/1...ka-bahagian-2/

Google lah sendiri... aku dah penat nak edit dan menaip... 

lagi sebahagian photos idea mereka secara halus...


Cop Mohor kerabat diraja British pada produk2 di pasaran... cuba check barang2 yang korang beli... Bukankah sudah diberitahu, Britain (london) merupakan pusat pentadbiran ekonomi dan kewangan mereka..? Chief Secretary’s Building, Australia

Rokok2....


 
Arak2...dan banyak lagi... sama2 lah kita berfikir... yang buruk itu saya (manusia lemah), yang baik itu datang dari Allah... Sekiann... 

Sumber2 : Banyak sngt... Internet itu luas... lu googlelah sendiri... 


sumber
0 comments:

Post a Comment